Poročilo o delu FD Maribor v letu 2023

 

Dejstvo je, da se število članov po društvih zmanjšuje. Pri nas se število članov v letu 2023 ni bistveno spremenilo. Nekaj jih je med letom odšlo, imamo pa tudi nekaj novih. Ob koncu leta 2023 je društvo štelo tri članice, 41 članov in eno mladinko.

Skupaj nas je bilo 45

Nedeljska srečanja so potekala normalno, pripravili pa smo tudi dve uspešni mednarodni srečanji, pomladi in jeseni. Redna in mednarodna srečanja so zadnja leta v »naših« prostorih, v gostišču Tabor, ki za ta srečanja povsem zadostujejo.     

 

 1. V primerjavi z letom 2022 smo bili manj aktivni, predvsem pri pripravi priložnostnih izdaj in priložnostnih poštnih žigov.

 • Skupaj s KFD smo pripravili PO in PPŽ ob 30-letnici Kolpingovega združenja Slovenije.  Večino vsega so pripravili Korošci, mi smo jim le omogočili priložnostno razstavo v prostorih pošte 2101 Maribor.   
 • Skupaj s FD Franc Marušič Nova Gorica smo pripravili izdajo ob 20. svetovnem kongresu čipk, oidfa. Ovitke za FDM in FD F. Marušič, NG je pripravil Milko Linec, oba PPŽ pa Mitja Jančar.
 • Sami smo pripravili osebno znamko, PO in PPŽ ob praznovanju 90. obletnice ustanovitve Filatelističnega kluba v Mariboru, katerega tradicijo nadaljujemo. PO sta pripravila Bojan Bračič in Milko Linec, osebno znamko in PPŽ Bojan Bračič.

 

 1. V letu 2023 smo pripravili nekaj manjših razstav:

 • Člani značkarske sekcije so ob tekmi za 59. zlato lisico pripravili standardno razstavo »lisičjih« značk, že konec leta 2022. Ker je bila naslednja, 60. tekma v letu 2024 planirana kmalu po novem letu, so podobno razstavo ponovno pripravili že decembra 2023.     
 • Milko Linec je pripravil eksponat za medklubsko razstavo v sodelovanju z FD F. Marušič, NG od 28. julija do 11. avgusta. Eksponat Zanke in zobci je dejansko vključeval tri eksponate: Slovenija kleklja, Zgodba o idrijski čipki in Lepoglavski čipkarski festival. Obsegal je 552 listov ali 46 oken (vitrin) s po 12 listi.
 • Ob praznovanju 90. obletnice ustanovitve Filatelističnega kluba v Mariboru, smo v Avli Univerzitetne knjižnice v Mariboru postavili manjšo razstavo od 4. do 16. decembra. Na razstavi smo prikazali aktivnosti mariborskih filatelistov pred ustanovitvijo Kluba in nekaj aktivnosti kluba oziroma društva v vseh letih, kolikor pač dopušča zbrano gradivo. Drugi del razstave je bila dopolnjena društvena zbirka društvenih izdaj in priložnostnih poštnih žigov, ki jih je v vseh letih založilo društvo.

Bojan Bračič je v letu 2023 razstavljali na Svetovni tekmovalni razstavi Tajska 2023 v Bangkoku, kjer je za poštnozgodovinski eksponat Poštni žigi pošte Pettau-Ptuj od 1818 do 1945 v eni vitrini prejel 83 točk, kar ustreza pozlačeni medalji.

 1. Člani FDM so bili aktivni pri pripravi različnih strokovnih prispevkov povezanih s filatelijo:

 • Jože Nemec ja prispeval članek Slovenski znanstveniki 19. in 20. stoletja na znamkah v reviji Pomurska obzorja 18/2023. Za knjigo Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboruje napisal prispevek Slovenski znanstveniki in znanstveniki na Slovenskem na znamkah in denarju.

      Na 21. konferenci PAZU konec novembra je imel prispevek Filatelija – konjiček na razpotju.

      V oddaji Po sledeh napredka televizije TV Idea je bil 8. junija 2023 objavljen prispevek o

      njegovem predavanju Slovenska industrijska dediščina na znamkah. Posnetek je na youtube:

      Po sledeh napredka: Jože Nemec (08.06.2023) (youtube.com)

      Jože Nemec je bil tudi predlagatelj kovanca posvečenega prof. dr. Josipu Plemlju, ki je bil

      izdan 19. decembra 2023. Poštne znamke, ki je bila v planu izdaj za leto 2023, Pošta žal ni

      izdala zaradi nasprotovanja enega od potomcev.  

 • Bojan Bračič je napisal kroniko društva od leta 1933 do leta 2009 z uporabo še obstoječega arhiva društva, njegovega osebnega arhiva in zapisov v časopisih in drugih publikacijah. Od leta 2009 naprej piše kroniko Ivo Krašnja. Zaenkrat je omenjena kronika le v obliki tipkopisa, poskusili pa bomo čimprej pripraviti tudi knjižno izdajo.
 • Bojan Bračič je pripravil tudi razstavni eksponat o zgodovini društva v preteklih 90 letih z gradivom, ki je ta hip še na razpolago. Eksponat trenutno obsega 120 razstavnih listov.    
 • Ivo Krašnja je pripravil katalog priložnostnih izdaj in žigov od leta 2012 do konca 2023. Tudi to bomo pripravili kot knjižno izdajo, ki bo dopolnila leta 2012 izdani katalog priložnostnih izdaj, ki ga je pripravil pokojni Dušan Božič. S pomočjo Milka Lineca in Bojana Bračiča je Ivo dopolnil društveno zbirko priložnostnih izdaj in priložnostnih poštnih žigov, ki zdaj obsega 170 listov.
 1. Poročila o delu društva v tisku, na radiu, TV in drugih medijih. Aktivnosti društva so bile omenjene v naslednjih prispevkih:

Radio Maribor, 4. decembra; najava odprtja razstave ob 90. obletnici Filatelističnega kluba v Mariboru v UKM.

Večer, obvestilo o razstavi v UKM od 4. do 16. decembra v rubriki Razstave na strani Napovednik.

Štajerc, 7. 12., Rok Kajzer, Filatelisti praznujejo devet desetletij   

Vabilo na odprtje razstave v UKM je bilo objavljeno na spletni strani FZS in na Facebook platformi FZS; na svoji Facebook platformi so jo objavili tudi koroški filatelisti. 

Lahko, da je bilo spletnih objav več, vendar jim sam slabo sledim.

Razstava, ki smo jo pripravili, lahko ocenimo za uspešno. Na odprtju smo slišali Koračnico filatelistov, ki jo je leta 1925 napisal mestni kapelnik Richter in jo podaril takratnemu filatelističnemu krožku. Notni zapis je našel Primož Premzl, koračnico pa je na klavirju zaigral Rok Šinkovec. Slišali smo  tudi skladbo Filatelist, ki jo je ob 60-letnici društva napisal in izvedel Igor Bračič, ki je bil sicer dobrih 25 let član društva. Prireditev je vodila naša dolgoletne članica (37 let) Staša Prah, vse sta pozdravila ravnateljica UKM mag. Dunja Legat in predsednik FZS Bojan Bračič.        

 1. Kataloge MICHEL smo kupovali po predvidenem sistemu. MICHEL Rundschau je tudi v letu 2023 društvu doniral Bojan Bračič.
 2. Glavnina delovanja članov numizmatične sekcije obsega obiske na različnih numizmatičnih srečanjih doma in v tujini, takih srečanj se udeležujejo seveda tudi drugi člani društva odvisno od svojih zbiralskih interesov.
 3. Spletna stran društva www.fd-maribor.si je sicer postavljena, vendar je v drugi polovici leta nismo posodabljali zaradi tehničnih težav. Računalnik, v katerem je program za urejanje spletne strani je odpovedal, programa pa zaradi starosti ni moč obnoviti. V letu 2024 bomo stran postavili na novo.

Na koncu bi se rad še posebej zahvalil aktivnim članom društva, ki skrbijo za njegovo dobro delovanje. To so tajnik društva in organizator mednarodnih srečanj Igor Lesar, ki hkrati skupaj z Bojanom Bračičem skrbi za izposojo katalogov iz društvene knjižnice. Igor je tudi eden redkih v Sloveniji, ki pripravlja zvezke za klasično obliko zbiranja preko krožne menjave. Za kroniko društva še vedno skrbi Ivan Krašnja, ki je dopolnil tudi katalog priložnostnih izdaj. Mirko Langerholc srbi za  informacije o novih katalogih in hkrati predlaga njihove nakupe. Blagajnik Boris Lavrenčič skrbi nad zakonitostjo denarnega poslovanja, pravočasno plačevanje računov in sodelovanje z našo računovodkinjo. Še posebna pohvala gre Jožetu Nemcu, ki je bil v letu 2023 med aktivnejšimi člani društva in Milku Linecu, ki je aktivno sodeloval pri pripravi priložnostnih izdaj in pripravi ter postavitvi letošnje razstave v UKM. Pri postavljanju in pospravljanju razstav seveda ne moremo mimo Bruna Koleniča, ki je bil pri tem delu praktično pri skoraj vseh razstavah v Mariboru v zadnjih 25 letih.

 

Predsednik FD Maribor 

Bojan Bračič