Filatelistično društvo Maribor 

nadaljuje tradicijo leta 1933 ustanovljenega Filatelističnega kluba Maribor in je tako najstarejše še delujoče filatelistično društvo v Sloveniji.

Med nemško okupacijo organizirane filatelistične dejavnosti v Mariboru ni bilo, toda že oktobra 1945 so člani treh predvojnih društev ustanovili Društvo filatelistov Maribor, ki od takrat naprej nepretrgoma deluje.

Društvo filatelistov Maribor je bilo leta 1949 eno od treh, ki so ustanovila Filatelistično zvezo Slovenije.

Društvo je do leta 2009 združevalo pretežno filateliste, čeprav so bili njegovi enakopravni člani tudi numizmatiki, kartofili in drugi zbiralci.

S 1. januarjem 2009 sta se društvu priključili Filatelistično in numizmatično društvo Tabor Maribor in društvo Značkar Maribor. Tako društvo zdaj združuje zbiralce različnega gradiva; za posamezna področja zbiranja ima različne sekcije.

Create Your Own Website With Webador