Upravni odbor FD Maribor

Bojan BRAČIČ, predsednik, priložnostne izdaje
Bruno Kolenič, podpredsednik
Igor LESAR, tajnik društva, organizator srečanj
Boris LAVRENČIČ, blagajnik
Alojz KLEMENČIČ, predsednik sekcij: Numizmatika in značkarji

Nadzorni odbor:

Mirko LANGERHOLZ

Jože NEMEC

Anton TAKS

Častno razsodišče:

Ivan KRAŠNJA

Jan BARTA

Rosvita VINDIŠ