Filatelistično društvo Maribor

Poštni predal 620, 2001 Maribor

bojan.bracic@triera.net

igor.lesar@guest.arnes.si  

Člani društva se sestajamo:

VSAK ČETRTEK OD 17. DO 19. URE v prostorih Društva upokojencev.

Gorkega 48 (gostišče Tabor)

Create Your Own Website With Webador