Društvena knjižnica

FD Maribor ima knjižnico, ki jo lahko uporabljajo člani društva. Večino pomenijo katalogi, je pa v knjižnici še nekaj druge literature, povezane s predmeti zbiranja članov.

Katalogi

Filatelistični

V društvu imamo kataloge MICHEL, ki pokrivajo ves svet. Fond katalogov letno obnavljamo, upoštevaje območja, ki so za člane društva najbolj zanimiva. Redno, letno nabavimo tisti zvezek, v katerem je Slovenije, ostale dele Evropa pa v triletnih razmakih oziroma po že zapisanem interesu. Podobno je z ostalim delom sveta. Seznam pomeni trenutno stanje.

EVROPA

1/2023 Alpske države

2/2023 Srednja Evropa

6/2023 Zahodni Balkan

7/2022 Južni Balkan

8/2022 JV Evropa

9/2022 Sredozemske države

10/2022 Skandinavija

11/2022 Baltik in Finska

12/2022 Benelux

13/2022 Britanski otoki

14/2022 Kanalski otoki in Man

15/2022 Vzhodna Evropa  

15/2022 Rusija in Sovjetska zveza

 

OSTALI SVET

1/1 2018  Severna Amerika

1/2 2019 Srednja Amerika

2 A-J 2015 Karibi

2 K-Z 2016 Karibir

3 A-J 2020 Južna Amerika

3 K-Z 2021 Južna Amerika

4/1  2021 Severna Afrika

4/2  2022 Vzhodna Afrika

5/1 2013 Zahodna Afrika

5/2 2013 Zahodna Afrika

6/1 2019 Centralna Afrika

6/2 2019 Južna Afrika

7 A-M 2021 Avstralija in Oceanija

7 N-Z 2021 Avstralija in Oceanija

8/1 2022 Južna Azija

8/2 2022 Južna Azija

9/1 2028 Kitajska

9/2 2020 Japonska, Koreja, Mongolija …

10/1 2023 Severna Arabija in Iran

10/2 2023 Južna in centralna Arabija

10/2 2023 Južna in centralna Arabija

10/3 2023 Bližnji Vzhod

TEMATSKI KATALOGI

2008 Železnica

2003/04 Celine Zahodna Evropa

2004/05 Celine Vzhodna Evropa

1997 Avtomatske znamke

2004 Avtomatske znamke

2005/06 Znamke privatnih operaterjev 1

2006 Znamke privatnih operaterjev 2


Numizmatični

1988 Weltmünzkatalog, 20. Jahrhundert

World Coins 1601-1700

World Coins 1701-1800

World Coins 1801-1900

World Coins 1901-2000

World Coins 2001

1961 World Paper Money

2012 Denar na Slovenskem

2011 Euro Katalog Münzen und Banknoten

2013 Leuchturm EURO katalog


Druga literatura

2009 Zbornik mednarodnega simpozija Verigarji

2009 Academia Traiectina (M. I. Fock)

2009 Almanah 60 let Filatelistične zveze Slovenije

2008 Almanah Znamkar

2012 Katalog Maribofila 2012

2013 Zbirka znakov, značk, odlikovanj in drugih gasilskih predmetov    

Planiške značke 1934-1999

Tokens of the Countries of Former Jugoslavia

Create Your Own Website With Webador