Plan dela FD Maribor za leto 2024

Priprava pomladanskega in jesenskega mednarodnega srečanja:

      Po sklepu UO FDM bi naj bilo pomladansko srečanje 20. aprila in jesensko 20. oktobra (tretja nedelja v mesecu).

 • Ker je stanje s Taborko   negotovo, potekajo razgovori o možni drugi lokaciji, predvsem za pomladansko srečanje. Pri tem je možno, da bi  srečanje premaknili iz nedelje na soboto. 

Priložnostni žigi in izdaje:

 • V letošnjem letu bo Lutkovno gledališče v Mariboru praznovalo 50-letnico delovanja. Ob tem pripravljajo nekaj dogodkov in tu se lahko priključimo. 

 • 150. obletnica rojstva Rudolf Maister / 29. marec /Pe

 • 100. obletnici rojstva Nada Gaborovič /13. marec / Sr

 • 100. obletnica rojstva Ondina Otta Klasinc /16. julij / Ne

 • Ulica Vita Kraigherja, prvič omenjena kot Neu Gasse leta 1574; leta 1873 preimenovana v Fabrik Gasse, leta 1919 Frančiškanska ulica /okupacija najprej Fabrik Gasse nato Hugo Wolf Gasse. Od 1947 ulica Vita Krajgherja, leta 1998 popravljena naUlica Vita Kraigherja. 

 • 50. obletnica Prvi bibliobus Mariborske knjižnice, 13. november / Sr

 • Za 20 let članstva Slovenije v EU bo izšla priložnostna znamka Pošte Slovenije 

 • 150. obletnica rojstva Jožef Klekl starejši / slovenski katoliški duhovnik, politik, nabožni pisatelj, založnik in urednik, * 13. oktober 1874, Krajna (Tišina); † 30. maj 1948, Murska Sobota.      13. oktober / Ne

Predstavitve znamk: 

 • 29. marec  rastline Regijskega parka Pohorje / Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

 • 22. november dr. Zora Janžekovič / 30. september 1918, Slovenska Bistrica,

                                                               † 17. marec 2015, Radenci.      

 • Na rednem zboru članov FZS, 11. maja 2024, bodo potekale volitve novih članov IO FZS, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča.

Predlogi iz FDM so:

 • Za Izvršni odbor: Bojan Bračič in Boris Lavrenčič
 • Za Nadzorni odbor: Jože Nemec

 

 • Nekaj članov je izrazilo idejo, da bi naši rednih menjalnih sestankov ne imeli več ob nedeljah, posebej v času od aprila do oktobra, ampak bi jih imeli kot nekoč ob četrtkih popoldan ob 17.00 do 19.00. Glasovanje na zboru članov je potrdilo novi čas sestankov. 
 • Kataloge bomo kupovali po že predvidenem sistemu oziroma v okviru sredstev, ki bodo na razpolago. Michel Rundschaw, ki ga donira B. Bračič ne prinaša več novitet nekaterih bolj eksotičnih držav. Če želimo to imeti, potem bo treba te dodatke posebej naročiti. 

 • Kroniko društva od 1933 do 2023 bomo poskusili izdati v knjižni obliki, enako  kot dodatek katalogu priložnostnih izdaj od 2012 do 2023. Nekaj manjših sponzorjev za to izdajo že imamo, poskusiti bo treba najti še kakšnega.