Filatelistično društvo Maribor

združuje zbiralce znamk in drugega filatelističnega gradiva, razglednic, značk, denarja in drugih predmetov, ki pomenijo del kulturne dediščine in bogate domače in svetovne zgodovine. Povezuje navdušence vseh starosti. Nudi jim izobraževalne vire, kataloge in strokovno literaturo, strokovna predavanja ter znanja izkušenih zbiralcev. Preko društva lahko posamezniki pridobivajo in izmenjujejo predmete zbiranja. Člani lahko s svojimi eksponati sodelujejo na meddruštvenih, državnih in tudi svetovnih razstavah in drugih ustreznih manifestacijah in pri tem izkazujejo svojo raziskovalno in ustvarjalno žilico. Članstvo toplo priporočamo vsem, ki želijo razširiti svoje zbirke in znanje o predmetih, ki jih zbirajo, in se ob tem družijo z isto mislečimi in se lepo imajo.

Zbor članov FDM v Gostišču Janez, januar 2024

Foto: Milko Linec


Lokacija

Filatelistično društvo Maribor

Gorkega ulica 48, 2000 Maribor

Slovenia

Kontakt

Filatelistično društvo Maribor

Poštni predal 620, 2001 Maribor

bojan.bracic@triera.net

igor.lesar@guest.arnes.si  

Člani društva se sestajamo:

VSAK ČETRTEK OD 17. DO 19. URE v prostorih Društva upokojencev.

Gorkega 48 (gostišče Tabor)

Create Your Own Website With Webador