FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR 

O DRUŠTVU

PRAVILA

NOVICE

   

REDNI SESTANKI ČLANOV DRUŠTVA SO PONOVNO VSAKO NEDELJO OD 8.30 DO 10.00 NA TERASI GOSTIŠČA TABOR.

Plan dela Filatelističnega društva Maribor za leto 2020

Ker je dogodek, ob katerem smo člani FD Maribor tradicionalno aktivni, pred vrati, so nekatere aktivnosti ob tem že opravljene. Značkarji so postavili svojo standardno razstavo značk ob tekmah za 56. zlato lisico, filatelisti pa smo ob tem pripravili priložnostni ovitek in priložnostni poštni žig. 

Za izdajo priložnostnih ovitkov imamo trenutno naslednje ideje:

·         1795 (225) Prva tiskarn av mestu – Franz Anton Schütz

·         1870 (150) Ustanovljena višja realka

·         1920  Odprtje 1. umetnostne razstave; ustanovljeno društvo Umetniški kabinet Grohar

·         1945 – 25. maj 1. številka Vestnika, ki se je 1952 preimenoval v Večer

·         1950 – ustanovljena Založba Obzorja

Kot običajno načrtujemo v letu 2020 dve mednarodni srečanji. Pomladansko bo v nedeljo, 29. marca ali 5. aprila. Jesensko srečanje bo v nedeljo 18. oktobra.

Če želimo sodelovati na prireditvah v okviru Jezernikovih dni s postavitvijo ne-tekmovalne filatelistične razstave v obsegu do 30 starih 12-listnih vitrin, moramo zagotoviti ustrezne eksponate, ki jih bomo lahko razstavili.

Od 16. do 19. aprila bo v Trbovljah mladinska filatelistična razstava FIRAMLA 2020. Kolikor vem, nimamo mladih članov. B. Bračič bo tam sodeloval kot komisar razstave in sodnik.

Za letos pripravljajo v Bukarešti razstavo skupine Balkanfila, vendar še ni točnih podatkov. Če koga zanima, se lahko prijavi kot razstavljavec; zaenkrat pri meni. Prijaviti se mora do 27. januarja 2020.

Za predstavitev znamke za enkrat ni videti možnosti. Treba bo izvedeti, kaj pomeni vinska klet klečaja v vinorodni deželi Podravje (omenjene so v Pracetincih, Moravcih, S. Tomažu) in kaj bo s studencem čiga pri Moravskih Toplicah; prekmurski filatelisti v zadnjih letih niso aktivni, zato bi se lahko vključilo FDM.

Skrbeli bomo za sprotno nabavo filatelističnih katalogov po dogovorjenem sistemu; najbolj iskane (MICHEL EUROPA 3, Slovenika) vsako leto, ostale s triletnim razmikom oziroma po izidu. Dogodke, ki jih bo pripravilo in pri katerih bo sodelovalo FD Maribor bomo poskusili primerno »propagirati« v javnih občilih.

Da bi popestrili dogajanje v društvu obstaja ideja o krajših predavanjih z različnimi temami, ki bi jih lahko imeli ob nedeljah po srečanju, recimo ob 10.30 seveda po dogovorjenem programu.

Ker je bil projekt izdaje osebne znamke od 100. obletnici V. Bračiča finančno uspešen, smo na sestanku UO sprejeli sklep, da se nabavi projektor in smo tako pri pripravi teh predavanj v PP neodvisni – do sedaj smo si za nekaj predavanj projektor sposodili od FZS.

Sprašujemo, katere so tiste teme, ki bi vas zanimale in hkrati ponujamo nekaj tem, ki smo jih že imeli drugje.

Seveda pa so ta predavanja namenjena tako filatelistom kot tudi drugim zbiralcem: numizmatikom, deltiologom ali kartofilom itd.

V naši Zvezi bodo na rednem zboru članov, ki bo predvidoma konec maja 2020, volitve novih organov Zveze.

Društva lahko predlagajo kandidate za člane:

·         IO , tudi predsednika, čeprav tega potem izvolijo že izvoljeni člani IO

·         Nadzornega odbora

·         Častnega razsodišča

Ali imamo kake predloge?

Predsednik FDM

Bojan Bračič

     

Filatelistično društvo Maribor