FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR
 
 

O DRUŠTVU         PRAVILA NOVICE    

                    ČLANI DRUŠTVA SE SESTAJAMO VSAKO SREDO 0B 17. URI IN V NEDELJO OB 8.URI                        

 


Upravni odbor FD Maribor

Bojan BRAČIČ, predsednik

Andrej IVANUŠA, podpredsednik

Rosvita VINDIŠ, tajnica

Janez ZORKO, blagajnik in distributer

Alojz KLEMENČIČ, predsednik sekcij numizmatika in značkarji

Aleksander KRAPŠA,

Igor LESAR, srečanja

Milko LINEC, priložnostne izdaje

Walter SCHWARZ, predsednik sekcije Tabor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

MARIBOFILA 2012