FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR 

REDNI SESTANKI ČLANOV DRUŠTVA SO PONOVNO VSAKO NEDELJO OD 8.30 DO 10.00 NA TERASI GOSTIŠČA TABOR.

  O DRUŠTVU   PRAVILA NOVICE    

 

 

Poročilo o delu FD Maribor v letu 2020 in prvi polovici 2021

Letošnji redni zbor članov je zaradi pandemije, ki je močno posegla v utečene sisteme, šele v začetku zadnje tretjine leta, zato poročilo obsega poleg leta 2020 tudi prvi del letošnjega leta. Žal nas je v času od zadnjega zbora članov, ki je bil januarja 2020 zapustilo nekaj dolgoletnih članov.   

V začetku leta 2020 nas je bilo tako 50, v letu 2021 pa je do sedaj plačalo članarino le 43 članov. Vsaj dva sta obljubila, da bosta članarino še poravnala in mogoče se pojavi še kdo, ki ga je covid 19 do sedaj držal doma. Imamo pa v letu 2021 po dolgem času spet enega mladinca oziroma mladinko.

Društvo in njegovi člani so bili v tem času kljub vsemu aktivni. Poglejmo, kaj se je dogajalo: 

1. Mednarodnih srečanj, ki smo jih vedno prirejali pomladi in jeseni, nam niti v letu 2020 niti pomladi 2021 ni uspelo pripraviti, razlog je pandemija. 

2. Pripravili pa smo štiri priložnostne izdaje (PO) s priložnostnimi poštnimi žigi (PPŽ) in eno osebno znamko.

V letu 2020:

Tradicionalno izdajo ob 56. zlati lisici (15. 2. 2020); ob tem so značkarji pripravili ravno tako tradicionalno razstavo lisičjih značk.   

18.Februarja 2020 smo na a način zabeležili 70. obletnico smrti Prežihovega Voranca.

V letu 2021 smo do sedaj pripravili:

Izdajo ob 57. zlati lisici (16. 1. 2021).

Priložnostno izdajo z osebno znamko ob 15-letnici klekljanja v Veržeju.
Ker v tem delu Slovenije ni več delujočega društva, smo izdajo prevzeli v FD Maribor.

Vse priložnostne ovitke je pripravil Milko Linec. PPŽ pa: Prežihov Voranc Milko Linec in Jože Nemec, PPŽ 56. lisica Bojan Bračič in Bojan Gregorka, PPŽ 57. lisica Veni Ferant, PPŽ in osebno znamko ob 15-letnici klekljanja v Veržeju Milko Linec.   

3. Ob PPŽ je Bojan Bračič pripravil v vitrinah, ki stojijo na pošti 2101 Maribor, ustrezne priložnostne razstave, ob izdaji 15 let klekljanja v Veržeju pa je pripravil Milko Linec  razstavo Zobci in zanke – Slovenija kleklja v osmih vitrinah v prostorih Centra DUO v Veržeju.

Člani FDM so v tem času razstavljali še v:

Slovenski dom Zagreb, februar 2020: Branko Petan in Bojan Bračič Veriga (tri vitrine), Bojan Bračič, Parlament (ena vitrina)

Forma viva Makole, Dom kulture Rogaška Slatina, 2. do 30. 9.2020, Branko Petan (2 vitrini), Osebne znamke prvonagrajene skulpture.  
One Frame Sibiu (Romunija) 2020: Bojan Bračič, enovitrinski eksponat Poštni žigi pošte Ptuj-Pettau 1818-1945. Zlata medalja (92 točk).

SOFIZ I, virtualna razstava, ki so jo decembra 2020 pripravili srbski filatelisti. Bojan Bračič, Poštni žigi pošte Ptuj-Pettau 1818-1945.

Fil. razstava "UNEF I, Prva mirovna operacija OZN" Branko Petan, od skupno 50 listov je objavljeno 26 listov na Facebook-u in je na ogled še sedaj,
Dom kulture Rogaška Slatina, 3. do 29. 9. 2021, Branko Petan Od motornih kočij do prvega avtomobila (dve vitrini).

4. Predstavitve poštnih znamk so zaradi pandemije v glavnem odpadle.

5. Branko Petan je objavil v knjigi Sinajski Slovenci, ki jo je maj 2020 izdal Vojaški muzej slovenske vojske, posnetek svojega eksponata UNEF I, prva mirovna operacija OZN Egipt 1956-1967 na 12 listih A4. Knjiga je tudi na CD-ju.

Bojan Bračič je objavil v Novi filateliji 1/2021 strokovni članek 75 let Nove filatelije.

Z zagrebškim kolegom Darijem Filjarjem je Bojan bračič pripravljal drugi del obsežnejšega  članka Poštanske prilike u Sloveniji nakon drugog svjetskog rata za objavo v Acta Philatelica Nova. Žal je nosilec projekta Dario Filjar pomladi 2021 umrl. Zbrano gradivo je prevzel Damir Novaković in ga skupaj z Bojanom Bračičem dokončno uredil, nimam pa podatka, ali je bilo vse skupaj že objavljeno oziroma kdaj bo. 

V letu 2021 (5.julija) je bilo FD Maribor omenjeno v 45 minutni televizijski oddaji Dober večer (razgovor o filateliji z Bojanom Bračičem) na TV Slovenija Studio Maribor. 

6. Ostale aktivnosti članov društva.

Bojan Bračič je pripravil predavanje Verigarji, nastanek in osnovni tipi teh znamk v Slovenskem domu v Zagrebu ob praznovanju Prešernovega dne 6. februarja 2020.

Imel je tudi virtualno predavanje na Zoom platformi 6. decembra 2020 v okviru virtualne razstave SOFIZ I. Ugotovljene pomanjkljivosti eksponatov razglednic pri njihovem ocenjevanju na MaksiRavne 2018.

Jože Nemec je imel za Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje predavanje s projekcijo z naslovom Slovenski znanstveniki in znanstvenice na Slovenskem na znamkah in denarju​.

7. Kataloge kupujemo po predvidenem sistemu, MICHEL Rundschau še vedno društvu donira  B. Bračič. Ker je stalni dobavitelj katalogov v letošnjem letu prekinil dobavo, je nakup nekaj letošnjih izdaj katalogov malo zastal, vendar ga bomo v kratkem realizirali. 

8. Redni menjalni sestanki so se do 13. marca 2020 ob nedeljah odvijali v gostišču Tabor, kjer smo uspešno izpeljali tudi redni zbor članov, novoletno tombolo in srečanje po njej. Potem je bilo vse zaprto zaradi pandemije. V poletnem času, ko so se nekatere omejitve nekoliko sprostile, smo se dobivali na terasi, potem pa so se začeli problemi z odprtostjo gostišča ob nedeljah. Jeseni in pozimi je bilo spet vse zaprto, s sprostitvijo pogojev poleti 2021 pa se spet redno dobivamo na prenovljeni terasi. Iskreno upam, da z zaostrenimi pogoji gostišča ne bodo v celoti zaprta in se bomo lahko dobivali kasneje tudi v notranjih prostorih gostišča, seveda pod pogoji NIJZ.  

9. Glavnina delovanja članov numizmatične sekcije obsega obisk na različnih numizmatičnih srečanjih doma in v tujini, takih srečanj zbiralcev se udeležujejo seveda tudi drugi člani društva odvisno od svojih zbiralskih interesov.     

10. Spletna stran društva www.fd-maribor.si aktivno deluje in vabi k obisku; zaradi velike zasedenosti tako urednika kot administratorja spletne strani, je bilo sprememb in objav nekaj manj, kot bi jih sicer lahko bilo, še vedno pa vabimo člane, da prispevajo ustrezne prispevke, ki bi jih lahko objavili na tej strani. 

Na koncu bi se rad še posebej zahvalil aktivnim članom društva, ki skrbijo za njegovo dobro  delovanje. To so predvsem tajnik društva in organizator mednarodnih srečanj Igor Lesar, pisec kronike Ivan Krašnja, skrbnik katalogov Anton Šumer, Mirko Langerholc, ki skrbi za informacije o novih katalogih in predlaga nakupe ter blagajnik Boris Lavrenčič. Še posebna pohvala gre Jožetu Nemcu, ki aktivno sodeluje pri pripravi predstavitve znamke Mariborski vodnjak, ki jo načrtujemo 23. septembra in Milku Linecu, ki je sodeloval pri oblikovanju PO in poskrbel za njihov natisk. Kot vedno zahvala tudi moji soprogi Mirijani, ki že vrsto let administrira spletno stran društva.   
 

Predsednik FD Maribor 

Bojan Bračič 

                                                                                  

                                                                                           

 

 

filatelistično društvo Maribor